Anne Reitsma
 
Vogels 2

 
Scholekster        
Grutto
                                 
Zwarte stern
Zilvermeeuw
Koekoeksei
Karekiet bij koekoek
 
Ransuil
Meerkoet